Podzimní pobyt 2016

Podzimní tábor 2016 
Podzimní prázdniny 2016 děti opět strávily na koňském hřbetě. Jízda na koni probíhala 2x denně. Udělali jsme si vyjížďku na opékání buřtů pod Tisou skálu, kde jsme si zahrály hry, které byly oceněny. Mimo jízdy na koni si každý vyřezal svoji dýni, z kterých byla udělána dýňová stezka s úkolem. Stezka probíhala za tmy na pastvině, nechyběly malá strašidla. Vytvářeli jsme podzimní ozdoby.
Těšíme se na další setkání.
Tým Laredo
Podzimní tábor 2016 
Podzimní prázdniny 2016 děti opět strávili na koňském hřbetě. Jízda na koni probíhala 2x denně. Udělali jsme si vyjížďku na opékání buřtů pod Tisou skálu, kde jsme si zahrály hry, které byly oceněny. Mimo jízdy na koni si každý vyřezal svoji dýni, z kterých byla udělána dýňová stezka s úkolem. Stezka probíhala za tmy na pastvině, nechyběla malá strašidla. Vytvářeli jsme podzimní ozdoby.
Těšíme se na další setkání.
Tým Laredo